03-7527777
לבירורים והזמנות
טיולים קצרים וטיולי משפחות
  • משפחו"ל אל האלפים הדינריים במערב סרביה יולי 2018 | צוות רואים עולם                                   אוגוסט 2018 | בהדרכת דוד דבי
משפחו"ל אל האלפים הדינריים במערב סרביה יולי 2018 | צוות רואים עולם                                   אוגוסט 2018 | בהדרכת דוד דבי

 

 

טיולים קצרים וטיולי משפחות

אותם טיולי תרבות וטבע המעמיקים שלנו,בגרסה מקוצרת
למשפחות, ולאלה שקצרים בזמן


Joomi - ����� ����� ���������� ���