03-7527777
לבירורים והזמנות
המדריכים שלנו

רוחמה אלבג ד"ר

מתמחה בספרות עברית, בעיקר ביצירות העוסקות במזרח אירופה, יצירת
ש"י עגנון ותיאור חיי היהודים במאה האחרונה ברחבי אוקראינה, ליטא, פולין
ובלארוס.

בין יתר העיסוקים מרצה לספרות במכללת לוינסקי וכן בבית התפוצות
ובקתדראות.

משתתפת במסעות ספרותיים ברחבי אירופה.

רשימת מאמרים נבחרים באתר עתון "הארץ" על הערים והסופרים (אוזדה,
שקלוב, טטייב, ברודי, דרוהביץ', קראסיסנטאוו, טלוסט, בוצ'אץ').

 

Joomi - ����� ����� ���������� ���