03-7527777
לבירורים והזמנות
המדריכים שלנו

אורי רמון

מתכנן סביבתי ומנהל יחידת סקרי טבע ונוף בחברה להגנת הטבע.

מטייל, לומד ומדריך למעלה מ-20 שנה בתת היבשת ההודית, שבמהלכן למד באוניברסיטה העברית בירושלים היסטוריה ותרבות הודית והמשיך בתרגול יוגה. מתגורר עם משפחתו בצור הדסה.

Joomi - ����� ����� ���������� ���