03-7527777
לבירורים והזמנות
המדריכים שלנו

אלון קליבנוב

אלון קליבנוב, ראש המרכז ללימודי תרבות המערב, הוא היסטוריון צבאי המרבה לעסוק גם ביחסי הגומלין בין ההיסטוריה לבין התרבות והאמנות. מרצה בקתדרות שונות העוסקות בלימודי פנאי. מדריך וותיק באירופה וארצות ברית המועצות לשעבר

Joomi - ����� ����� ���������� ���