03-7527777
לבירורים והזמנות
המדריכים שלנו

ברוך שמולביץ'

בעבר, מדריך בכיר בחברה להגנת הטבע, בבתי ספר שדה: גולן וירושלים. מומחה להדרכה בירושלים, מדריך בארץ ובחו"ל: ביוון והאיים, רומניה ופולין

Joomi - ����� ����� ���������� ���