03-7527777
לבירורים והזמנות
המדריכים שלנו

זאב לוין, ד"ר

מתמחה בתולדות ברית המועצות ומרכז אסיה. דובר רוסית, אוזבקית ומעט טג'יקית.

מרצה ומדריך ברפובליקות של בריה"מ לשעבר ובאסיה התיכונה.

סיים דוקטורט מטעם אוניברסיטת ת"א, המתמקד בהיבטים הסטורים-תרבותיים של האזור, בדגש על יהדות מרכז אסיה.

חוקר בנושא הפליטים היהודיים בבריה"מ בתקופת מלחה"ע השניה, במסגרת פוסט דוקטורט באוניברסיטת תל אביב.

Joomi - ����� ����� ���������� ���