03-7527777
לבירורים והזמנות
המדריכים שלנו

יריב אברהם

בעל תואר ראשון במקרא ומחשבת ישראל, בימים אלה משלים תואר שני בלימודי פולקלור באוניברסיטה העברית. עוסק שנים רבות בהדרכה, הכשרת מדריכים וניהול בבתי ספר שדה. בוגר קורס מדריכים של החברה להגנת הטבע. מדריך בארץ, בירדן וביעדים שונים באגן הים התיכון.

Joomi - ����� ����� ���������� ���