03-7527777
לבירורים והזמנות
אלבניה או מונטנגרו? היכן נמצא קברו של שבתאי צבי?

אלבניה או מונטנגרו? היכן נמצא קברו של שבתאי צבי?

היכן נמצא קברו של שבתאי צבי?

סוגיה לעיון לקראת הטיולים לבלקן.

אין אנו יודעים בוודאות היכן נמצא מקום קברו של שבתאי צבי. את הסיבות לכך שמקום הקבר אינו ידוע היטיב לנסח החוקר ינון פנטון: בין הסיבות הוא מונה את ניסיונה של היהדות האורתודוכסית למחות את זכרו של משיח השקר, את המאמץ שעשו חסידיו של שבתאי צבי להעלים את מקום קבורתו ובכך להשוותו למשה והעובדה שמותו ארע בקצווי ארץ, בבדידות וללא קרבה אל מוקדי ישוב יהודי גדול. כל אלה יחד השכיחו את סוגיית מקום קברו של שבתאי צבי ותרמו ליצירת אגדות ושמועות.
הנשיא יצחק בן צבי המנוח התפלמס עם גרשם שלום בשאלת מקום הקבר והמקורות הנוגעים לכך, בן צבי טען שמקום הקבורה הוא בעיר בראט Berat באלבניה, הוא מבסס את קביעתו על ניתוח של מקורות ספרותיים וכן על ממצאי שליחות שערך עבורו ראובן נל בשנת 1955 לאלבניה. ממצאי הסיור של נל יחד עם ביאור המקורות הספרותיים הובילו את בן צבי למסקנה ששבתאי צבי קבור בעיר בראט באלבניה.

בידודה של אלבניה הקומוניסטית בימיו של אנוור הוג'א הותירו את בירור מקום קברו של שבתאי צבי כשאלה תיאורטית ורחוקה מן העין, גרשם שלום ניתח את המקורות הספרותיים כפשוטם והגיע למסקנה כי מקום קבורתו של שבתאי צבי אינו בבראט, אלא בעיר בה בילה את שנותיו האחרונות ובה גם מת היא העיר אולצ'ין Ulcinj הנמצאת היום בדרומה של מונטנגרו סמוך לגבול אלבניה.

זיהוי העיר בה חי ומת שבתאי צבי בשנותיו האחרונות לא היה ברור לחלוטין בשל הכתיב השונה של שמה במספר מקורות ובחוסר הדיוק לגבי מקומה של העיר. באנציקלופדיה העברית נקבע כי שבתאי צבי מת בשנת 1676 בדולצ'אנו באלבניה. בשנים אלו הייתה כבר העיר אולצ'ין היא דולצ'אנו בתחומה של יוגוסלביה, ולימים עם התפרקותה של הנ"ל היא נמצאת בתחומה של מונטנגרו אשר לאחרונה נפרדה מן הפדרציה עם סרביה.

בשנת 1982, ערך פנטון מסע לאיתור מקום קברו של שבתאי צבי במונטנגרו, הגיע אל העיירה אולצ'ין ופגש חכמים מן העדה הבקטאשית אשר מרכזה העולמי באלבניה. על פי דבריו של פנטון, הראו לו את מקום הקבר הסמוך לים, כמתיישב עם המקורות על רגעיו האחרונים של שבתאי צבי ואף על פי בקשתו. כמו כן הבטיחה לו זקני העדה שאין מקום קדוש נוסף בתחומיה של העיר.

פנטון במאמרו מציין כי המקום ידוע כקברם של שני אחים "סייד חוסיין וסייד לוטפוללה" אשר מתו מות גיבורים בעת הגנה על העיר מפני פולשים. פנטון מודה שהעובדה שיש שני קברים במקום מטרידה אותו, ומתרץ את העניין אולי במקום קבורתה של המטרוניתא שרה, אשתו של שבתאי צבי שנפטרה באולצ'ין בשנת 1674 והוא בחר להיקבר לידה?

בביקורי באולצ'ין בספטמבר 2005, לאחר ביקור מקיף באלבניה שאך זה נפתחה מחדש לטיולים, יצאתי לבדוק את סוגיית מקום קברו של שבתאי צבי. הרעיון המרכזי בביקורי היה לאתר את המקום שמציע פנטון ולהראות אותו לקבוצת מטיילים שהייתה עימי. ככל הידוע לי לא ביקרו במקום ישראלים במשך שנים רבות והמקום אותו ציין פנטון נשכח. עלי לציין כי הקריאה במאמרו של פנטון לא שכנעה אותי שזהו אכן מקום קברו של שבתאי צבי אך לא עלה בדעתי לחפש מקום אחר, בקבלי את דבריו שאין כל קבר אחר בסביבה. להפתעתי, הובלתי על יד המקומיים אל קבר אחר, הממוקם במרכזה של העיר ולא על שפת הים כתיאורו של פנטון. לידו יש ציון קבר נוסף מוסלמי ללא ספק. הקבר ליד הים לא בוקר באותו יום בשל מחסור בזמן, אך המקומיים ובראשם מורה מקומית המכירה היטב את ההיסטוריה של אולצ'ין ובליווי מירו, מדריך מקומי ממונטנגרו המתאם עבורי את הביקורים במקום הסבירו לי שאין קבר קדוש יותר באזור. יש מסורות מקומיות על קדמותו של הקבר והאנשים החיים בקרבתו ושומרים עליו אינם מאפשרים לזרים להיכנס אליו. ביום הביקור הייתה המשפחה שרויה באבל, לפיכך הורשינו להיכנס אל החצר ולצלם מחוץ לקבר מבעד לחלונות. להלן התמונות מצ"ב. המקומיים לא ידעו להגיד של מי הקבר ובודאי לא ידעו לשייכו לשבתאי צבי דווקא, האיש הקבור בקבר זה נקרא Murat Dede. עצם קיומו של הקבר הקדוש במרכזה של העיר, קדושתו הרבה, עתיקותו והמסורות השונות הכרוכות בו מעלות את האפשרות להציע מיקום שונה לקברו של שבתאי צבי, בראט אינה באה בחשבון, כפי שמוכיח בצדק פנטון, אך גם הצעתו של פנטון נסמכת על זיהוי המקום בהתאם למקורות (מערה קרובה לים) ומתעלמת מכך שבמקום יש שני קברים וכל המסורות המקומיות יודעות לספר על שני הגיבורים הקבורים שם ולא על קדושים אחרים הטמונים במקום.

לימים חזרתי מספר פעמים נוספות אל המקום, מצאתי וביקרתי גם בקבר ה"אחים" שפנטון שיער שזהו מקום קברו של שבתאי צבי. הקבר קרוב לשפת הים, מסורג, ובתוכו אכן שני קברים. ייתכן שזוהי מערת ההתבודדות ששבתאי צבי נהג לשהות בה על פי המקורות השונים, אך כפי הנראה אינה מקום קברו.

המשפחה המקומית השומרת על הקבר ביקשה ממני בנימוס לא להגיע שוב עם קבוצות מטיילים למקום וזאת כמובן אני מכבד. יש עדיין עבודה רבה בדרך לבדיקת אמיתות ההשערה על מקום הקבר, בראש וראשונה לקבל את אישור המשפחה להיכנס פנימה ולנסות למצוא ממצאים בתוך מבנה הקבר, לראיין את המשפחה המקומית ולהיפגש עם הקהילה הבקטשית המצויה במקום. את כל אלה אני מתעתד לעשות בביקורי הקרובים במקום. עד אז ואולי גם לתמיד יישאר מקום קברו של שבתאי צבי נעלם מאיתנו כפי שכנראה רצו הוא וחבר תלמידיו.


[1]פנטון ינון יוסף, קברו של משיח ישמעאל, פעמים 1985 עמ' 13-39
[2] בן צבי יצחק, מקום קבורתו של ש"ץ והעדה השבתאית באלבניה, ציון כרך יז, תשי"ב, עמ' 75-77
[3]שלום גרשם, היכן מת שבתי צבי, ציון, כרך יז, תשי"ב עמ' 79-83
[4]פנטון 1985, עמ' 24.
[5]שלום גרשם, הערך: שבתי צבי, אנצ' עברית, תשל"ט כרך ל"א, עמ' 435-450

 
 
 
 
 


קבר שבתאי צבי? מבט פנימה

 
 B10 1
 
 

Joomi - ����� ����� ���������� ���