03-7527777
לבירורים והזמנות
משפחו"ל - אל ארץ גיזת הזהב ופסגות הקווקז

משפחו"ל - אל ארץ גיזת הזהב ופסגות הקווקז

6 ימים - גיאורגיה למשפחות

טיול נפלא אל חבל ארץ בתולי, קרוב אך בלתי נודע שזה עתה נפתח למערב: גיאורגיה (גרוזיה)  - על פי תושביה פיסת האדמה אשר האל שמר לעצמו.  מערב המדינה היא גם קולכיס ההיסטורית המתוארת במסעו של יאסו